Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Seminarium na Politechnice Białostockiej

W dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 24 października 20164 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Zeszyt 3.2. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne"

W październiku 2016 roku wydany został kolejny zeszyt promujący beton komórkowy, pt. "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Mostki termiczne"

Zeszyt. 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej"

We wrześniu  wydany został Zeszyt 4 "Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty infrastruktury drogowo - mostowej". 

Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne"

We wrześniu 2016 roku wydany został Zeszyt 3.1 "Cieplno - wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego. Przegrody pełne". 

Zgromadzenie Sekcji ABK 16 - 17.06.2016 Trutnov

W dniach 16 – 17 czerwca br. w Trutnovie odbyło się Zgromadzenie Sekcji Betonów Komórkowych Stowarzyszenia Producentów Betonów. Gospodarzem spotkania był Miro Peteja Prezes Porfix Słowacja.

V KONFERENCJA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW
10 – 11.10.2017r.
Serock k/Warszawy Hotel „Narvil”
„Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”

Konferencja „SPB 2017” jest kontynuacją dotychczasowych czterech „Konferencji Zegrzyńskich”, które odbyły się w latach 1999 - 2007. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego, projektantów oraz innych.

Tematem Konferencji jest określenie miejsca i roli prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie. Podczas Konferencji przewidziane jest wygłoszenie 15 zamawianych referatów oraz panel dyskusyjny. Referaty zostaną wydrukowane w zeszycie konferencyjnym, a także w czasopismach „Materiały Budowlane” oraz „Cement, Wapno, Beton”. Organizatorzy zachęcają również innych autorów do nadsyłania referatów, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych oraz ww. czasopismach.

Partnerami Konferencji są:

 

Akademia Górniczo – Hutnicza

                                                  

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

 

 

 

Instytut Techniki Budowlanej

 

 

 

 

Politechnika Krakowska

 

 

 

Politechnika Śląska

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych


 

Stowarzyszenie Producentów Cementu

 

 

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy

 

Rada Programowa: 

Adam Zb. PawłowskiPrzewodniczący

Członkowie: Grzegorz Bajek, Jacek Błoński, Przemysław Borek, Piotr Dauksza, Artur Dziechciński, Andrzej Garbacz, Jerzy Gumiński, Krzysztof Janczura, Ireneusz Janik, Marcin Kruk, Wiesław Kurdowski, Marcin Landmann, Jerzy Lis, Marek Małecki, Jan Małolepszy, Jerzy Michalak, Adam Podhorecki, Andrzej Ptak, Mieczysław Soboń, Mariusz Ścisło, Jacek Śliwiński, Henryk Teus, Ryszard Trykosko, Adam Witek, Henryk Wójtowicz, Ryszard Zając, Genowefa Zapotoczna – Sytek,

 

Komitet Organizacyjny:   

Józef M. Kostrzewski - Przewodniczący

Członkowie: Grzegorz Adamczewski, Jacek Chojnowski, Anna Głębocka, Robert Janiak, Katarzyna Łaskawiec, Jan Makuszewski, Grzegorz Marzec, Tomasz Rybarczyk, Zdzisław Stachura

 

Ważne daty:

10 luty 2017       - nadsyłanie abstraktów

10 maj 2017       - nadsyłanie referatów

10 lipiec 2017     - zgłoszenie udziału

10 lipiec 2017     - rezerwacja powierzchni wystawienniczej

 

 

Powierzchnia wystawiennicza: 4.000 zł

Kolportaż gadżetów reklamowych - (jeden rodzaj) 1.500 zł

 

Sponsorzy:

Sponsor Strategiczny          100. 000 zł      

Objęty przez:

  • Grupę Kapitałową Solbet 

 

Sponsorzy Wiodący           15.000 zł

Objęte przez:

  • Comfort   
  • H+H Polska   
  • Jordahl & Pfeifer  
  • Pekabex Polska  

 

Sponsorzy Zwykli                7.500 zł

Objęty przez:

  • Prefbet Śniadowo  

 

Orgznizatorzy zwracają się z prośbą o deklaracje Sponsorów Wiodących i Zwykłych oraz zamawianie powierzchni wystawienniczych.

 

Biuro Konferencji

Yml1cm9Acy1wLWIucGw=

tel. 22-643-64-79

kom. 781-904-008