Autoklawizowalny Beton Komórkowy

Beton komórkowy to lekki, porowaty materiał budowlany, składający się z piasku, wapna, wody oraz niewielkiego dodatku proszku aluminiowego. Od lat jest najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce.

Prefabrykacja

Prefabrykacja betonowa to produkty wykonywane fabrycznie które następnie, wraz z innymi elementami, stają się częścią większej struktury. Obejmuje ona szeroki zakres asortymentów produkowanych masowo, począwszy od małych bloczków a na wielkich elementach sprężonych skończywszy.

Wydarzenia

Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji ABK Stowarzyszenia Producentów Betonów

W dniu 11 maja 2017 r. w Prefbet Śniadowo odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Podczas Zgromadzenia skoncentrowało się głównie na wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego Sekcji – Pana Henryka Wójtowicza z działalności Sekcji za okres kadencji, tj. 2013 – 2017r., dyskusji oraz wyborze Przewodniczącego i Rady Sekcji.

Seminarium na Politechnice Opolskiej

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się dwudzieste czwarte seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Spotkanie odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Celem seminarium była ponownie popularyzacja wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Targi BUDMA - ulga podatkowa

W dniu 7 lutego 2017 r. podczas tegorocznych Targów BUDMA, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów - Pan Ryszard Zając wraz z przedstawicielami izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych podpisali i przekazali Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa rekomendację w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie.

 

 

Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”

W lutym 2017 roku wydany został Zeszyt 3 „Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność. Obiekty kubaturowe, mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany”. W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty, w których dominującym elementem konstrukcyjnym są ściany nośne. 

Seminarium na Politechnice Białostockiej

W dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

Seminarium na Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 24 października 20164 r. odbyło się kolejne seminarium dla studentów zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Seminarium odbyło się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Podobnie jak poprzednie seminaria również i to miało na celu popularyzację wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce i Europie.

V Konferencja - SPB 2017 Prefabrykcja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie